لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

در وبلاگ آموزش آنلاین خوشنویسی مطالبی مرتبط با خوشنویسی، وسایل خوشنویسی،یا نکات آموزشی می توانید بخوانید. خوشحال می شویم نظرات خود را برای ما در هر مطلب ثبت نمایید.

علت بدخطی
خط خودکاری

علت بدخطی چیست؟

شاید ازخود بپرسید علت بدخطی من چیست؟ بدخطی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله عدم تمرین، نادیده گرفتن اصول خوش خطی، انتخاب ابزار خوش

توضیحات بیشتر »