لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قانون دندانه افراشته

تبریک به آخرین قانون رسیدیم. قانون دندانه افراشته از مهمترین قوانین این دوره است. از شما می خواهم که این قانون را در کلمات یاد بگیرید. حفظ کردن تیتروار این قانون را توصیه نمیکنم. کلمات مشابه را به ذهن بسپارید تا با برخورد با کلمات جدید قانون درست را انتخاب کنید. قانون دندانه افراشته را […]

قانون انواع ه

قانون هشتم رو من قانون انواع ه نامگذاری کردم. در سرمشق جدید من شکل های مختلف ه را در ابتدا وسط وانتهای کلمات به صورت دسته بندی برای شما توضیح می دهم. در خوشنویسی بسیار مهم است که شما بدانید در کلمه کدام شکل ه زیباتراست و از آن استفاده کنید. فیلم این درس رو […]

قانون انواع کاف در نستعلیق

این هفتمین قانون می باشد که برای شما هنرجوی عزیز توضیح می دهم. در این سرمشق قانون انواع کاف در خط نستعلیق را با هم یاد میگیریم.ک در خط نستعلیق به چهار شکل نوشته میشود. الفی، گرد، دال مانند و کاف جیمی. شیوه نوشتن این چهار مدل و جایگاهی که مورد استفاده دارند موضوع این […]

قانون ح جیمی وسط کلمه

در سرمشق این درس قانون ح جیمی در وسط کلمه را با هم یاد میگیریم. قانون ح جیمی در اول کلمه را در درس قبل بررسی کردیم. اجرای این قانون که دارای ظرافت خاصی می باشد به زیباتر شدن کلمه کمک شایانی میکند. ح جیمی در وسط کلمه گاهی رو به بالا گاهی روبه پایین […]

قانون ح جیمی در اول کلمه

خوشحالم که تا اینجا رو با موفقیت پشت سر گذاشتید.در سرمشق درس پنجم ضمن توضیحات نحوه نوشتن مصرع جدید قانون ح جیمی در اول کلمه را بررسی میکنیم. ح جیمی در ابتدای کلمه به صورت سربسته یا قله ای یا سر صاف نوشته میشود. یادگیری قوانین خوشنویسی به صورت دسته بندی به شما کمک میکند […]

قانون انواع عین در خوشنویسی با خودکار

قانون چهارم قانون انواع عین در خوشنویسی با خودکار نامگذاری کردم. دراین قانون شکل های مختلف ع و غ را در ابتدا،وسط و انتهای کلمه در خوشنویسی توضیح می دهم. سرمشق خوشنویسی مربوطه را پرینت بگیرید و تمرین کافی روی این قانون داشته باشید. این سرمشق را برای ارزیابی از قسمت آپلود تکالیف برای من […]

قانون انواع م در خوشنویسی با خودکار

قانون سوم خوشنویسی با خودکار که در این درس برای شما توضیح می دهم قانون انواع میم نامیدم. در این قانون انواع میم و جایگاه آنها را بررسی میکنیم. در خوشنویسی نستعلیق چهار مدل میم داریم. گرد، رفت و برگشت، میم سربالا و عصایی فیلم سرمشق

قانون انواع ر در خوشنویسی باخودکار

قانون دیگری از قانون های خوشنویسی باخودکار که این درس توضیخ می دهم قانون انواع ر نامیدم. در این قانون اشکال مختلف حرف ر را با هم بررسی میکنیم. حرف ر به سه شکل در خوشنویسی نوشته می شود. خنجری مرغی و شمشیری. من این سه شکل را برای شما و اینکه در خوشنویسی باخودکار […]

قانون ف و قاف در خوشنویسی باخودکار

به ترم دوم آموزش خوشنویسی باخودکار خوش آمدید. در این ترم ده قانون مهم و کاربردی در خوشنویسی باخودکار را توضیح میدهم. اولین قانونی که انتخاب کردم قانون ف و قاف نامیدم. توی این قانون به طور کامل بررسی میکنیم که در خوشنویسی باخودکار کجا ف و قاف توپر نوشته می شوند و کجا توخالی […]