لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

6.آموزش سرمشق پدرام دوست کاوه است

در این درس این حروف و اتصالات را با هم یاد میگیریم: اتصال س به (ت) در کلمه است اتصال ک به (ا) در کلمه کاوه آموزش (ه) قطره ای درکلمه کاوه

2-آموزش خط با مداد جمله زارباب ادب دریاب آداب

تبریک بسیار عالی شما درس اول را به راحتی پشت سر گذاشتید. این درس باز هم حروف درس قبل را تمرین میکنیم . حرف خرد بسیار در خط پرکاربرد هستند و اگر آنها را خوب بنویسید خط شما زیبا می شود. همانطور که قبلن هم گفتم آموزش خط با مداد شروع کنید تا به حروف […]

1-آموزش تحریر جمله ادب آداب دارد

دوست عزیز سلام.این اولین درس آموزش خط تحریری هست که من برای شما توضیح می دهم. در این درس کوتاه من روش نوشتن حرووف” ا د ر ب” را برای شمادر خط تحریری توضیح می دهم. بعد از این درس شما می توانید جمله و کلماتی که این حرووف را دارند به زیبایی بنویسید. شما […]