لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دسته بندی دوره ها

::: در این بخش می‌توانید تمام دسته بندی‌های دوره‌ها را مشاهده نمایید :::

در اینجا دوره های خوشنویسی با خودکار یا قلم که من آموزش می دهم به صورت دسته بندی مشاهده می کنید. این دوره ها هر کدام چندین ترم آموزشی دارند. برای آموزش خوشنویسی با خودکار یا قلم شما می بایست ابتدا دوره های خط نستعلیق را انتخاب کنید. چنانچه برا ی دانش آموزان پایه دوم تا هفتم کلاس خط خودکاری یا همان خط تحریری بخواهید باید دوره های آموزش خوش خطی مخصوص دانش آموزان انتخاب نمایید.